söndag 21 februari 2010

Carl Bildt (m) - "UD slutar betala för evakuerade svenskar".

DN Debatt 2010 02 18.

Utrikesminister Carl Bildt (m) skriver en artikel med rubriken "UD slutar betala för evakuerade svenskar".

Bildt skriver om kostnader med anledning av några av de katastrofsituationer som skett under de senaste åren. Han skriver om en lagstiftning som är på gång, som tydliggör ansvaret mellan de personer som reser och staten Sverige. Det känns väsenligt och det känns bra.

Att resa är en väsentlig del av våra liv. Många av oss reser gärna till andra länder, upplever andra kulturer och levnadssätt än de vi är vana vid. Vi reser, träffar nya människor och lär oss mer.

Vi väljer våra levnadssätt, våra yrken och vi väljer de länder vi vill besöka. Vi väljer i huvudsak själva, även om vi ibland påverkas av omständigheter runt omkring oss.
Utgångspunkten är att vi är en del av en helhet och att vi själva väljer hur vi förhåller oss i den helheten. Det är väsentligt att vi själva tar ansvar, och inte försöker övervältra detta på våra medmänniskor. Staten är hel enkelt du och jag. När staten betalar är det du och jag som betalar, ofta för någon annan.

Det innebär att dina vänner och dina grannar betalar för det du själv väljer att inte betala för. Det är inte fullt rättvist.

Rättvist är att var och en betalar för just det man själv kan påverka. Ett exempel är en resa utomlands, där det finns information om oro i olika mått. Då kan man istället välja att åka till ett mindre riskfyllt land. Risker finns överallt, men ibland är de helt enkelt fler. Ansvaret för bedömningen ligger på var och en. Inte på staten. Därmed bör också betalningsansvaret ligga hos den enskilde. Det känns helt enkelt rätt.

Anette Grinde

Inga kommentarer: