tisdag 16 februari 2010

Idag ordar Roland Larsson (s)....

... i lokaltidningen. Det är inte ovanligt. Han ordar där väldigt ofta. Ibland med klokskap, men ibland verkar han ha annat som grund. Nåväl. I dagens insändare (en av dem) dömer han ut Moderaternas kärna som fuskare. Inte bara de som faktiskt fuskar, utan han drar kärnan i sin helhet över samma kam.

Det känns hemskt när vi drar alla över samma kam. Vi är ju ändå väldigt olika och vi har olika mått på vad som är rätt och vad som är fel. Även där det finns klara regler.

I varje parti. I varje grupp. I varje klass. I varje stad. Eller kanske nästan i varje - finns det någon som fuskar. Någon som drar vinning för sin egen del. Någon som utesluter någon annan. Denne någon kan ställas till svars - inte någon annan.

En eller någras felsteg får aldrig leda till att vi anklagar en större grupp för något de inte gjort. De som felar skall ställas till ansvar. De som inte gör det, måste få gå fria från anklagelser och nedvärderingsord.

Anette Grinde

Inga kommentarer: