söndag 21 februari 2010

Frihet. Integritet. Övervakning.

Det verkar aldrig ta slut. Som om friheten aldrig kan få något fäste. Ens i det lilla. Det är som om varje möjlighet till egen tid, eget samtal och egna förutsättningar helt enkelt inte finns i detta område. Som om det aldrig får finnas någon fristad alls.

Krig, smuggling, vapen, oro, brist på varor, frånvaro av fri rörlighet, svårigheter med hälsa, utbildning och omsorg.

Det är som om det aldrig tar slut. Som om friheten inte alls får finnas.

Här är människor tvungna att stanna. Utan möjlighet att lämna.
Här är barnen tvungna att vara. Utan möjlighet att se något annat.

När skall rättvisan få fäste i denna region? Rättvisan som ger människor frihet och trygghet i sina liv.

Anette Grinde

Inga kommentarer: