söndag 21 februari 2010

Krav på kapital i aktiebolag sänks till 50 000 kronor....

Riksdagen har beslutat att sänka kravet på aktiekapital i privata aktiebolag från 100 000 kronor till lägst 50 000 kronor. Beslutet gäller från den 1 april 2010.

Stiftelseurkund och övriga handlingar kan inte dateras innan den 1 april. Förfarandet kan sålunda inte starta innan lagen trätt i kraft.

En viktig fråga kvarstår för riksdagen att fatta beslut om - när borttagande av revisionsplikten träder i kraft?

Jag ser med tillförsikt - och kanske även med ett mått av oro - fram emot detta beslut.


Anette Grinde

1 kommentar:

Lena M sa...

Tillbaka till framtiden, typ :-)