tisdag 16 februari 2010

Niklas Piensoho har skrivit...igen...

Niklas Piensoho är föreståndare i Filadelfiakyrkan. Han är uppmärksammad. Han är uppmärksam. Han är predikant och han är författare. Han är säkert mycket, mycket mer.

Han har skrivit boken "100 dagar med Jesus". Det är en andaktsbok, där han har utgått ifrån Johannesevangeliet. Boken byggs upp med bibeltexter, reflektioner och andaktsövningar.

Boken utgår - från Johannesevangeliets texter - och är kapitelindelad utifrån frågorna;

Hur började det? Vad ville han? Vad sade han?
Vad gjorde han? Varför dog han? Vad hände sedan?

Dagsberättelserna räcker i 100 dagar. Veckorna inleds med en bibeltext. En kort berättelse tar vid, tillsammans med en återreflektion. Varje dag avslutas med en andlig övning. En övning som är kopplad till läsaren och dennes relation till livet och till Jesus. Övningarna kan te sig små och lätta, men den kan säkerligen skapa en avsevärd skillnad - beroende av vilket allvar vi lägger i detta.

Andlig reflektion är viktig. Det är viktigt att sätta sig ner i lugn och ro, att begrunda sig själv och sin roll utifrån den tid och i det perspektiv vi verkar i.

Niklas Piensohos bok kan skapa skillnad om vi tar reflektionsstunden på allvar.

Anette Grinde


Författare; Niklas Piensoho
Titel; 100 dagar med Jesus
IBSN; 978-91-7387-016-0
Libris Förlag

Inga kommentarer: