måndag 15 februari 2010

Elisabeth Björk och Göran Pettersson är duktiga politiker...

Elisabeth Björk (s) och Göran Pettersson (m) är duktiga politiker. Björk i opposition i Norrtälje och Pettersson i riksdagen och i lokalpolitiken i Norrtälje. De syns, de verkar och de gör. De är aktiva, engagerade och duktiga.

Björk är heltidspolitiker i Ntje - en kommun som är Alliansstyrd med en moderat topp. Det är en moderat topp som inte är helt demokratisk, vilket Björk finner påfrestande. Vi är många som finner det vara påfrestande.

Petterson nedlåter sig i dagens tidning till att gå ifrån konstuktivitet till att hävda att kommunledningen skall vara teaterdirektörer och kritiserar Björk för att hon vill vara med i teamet som leder kommunen. Det är honom inte likt, och man får verkligen hoppas att han inte upprepar den typen av artiklar i fortsättningen.

Vi har fått upprepade signaler under de senaste åren på att kommunen inte drivs i en riktigt demokratisk anda. Det är tragiskt och medför inte att intresset för engagemang i politiken ökar i samhället. Det höjer graden av misstro och det finns inget gott i det.

Jag tackar Björk för att hon uppmärksammar oss på situationen och jag tackar övriga som ger uttryck för sin frustration kring detta - med hopp om att de ansvariga politikerna tar det på allvar.

Det är viktigt att kommuninvånarna får information om vad som händer i beslutsfattarnas rum. Den informationen är alltför snål som läget ser ut idag. Vi hoppas på bättring.

Anette Grinde

Inga kommentarer: