torsdag 11 februari 2010

Sysselsättning av människor på Öland ger kommunalskatt till bygden...

I Ölandsbladet den 9 februari 2010 läser jag om Jörgen Fohlin som startar ett HBV-hem för tjejer i ålder 16-21 år. De skall hålla till i Böda, på norra Öland. I en stillsam och vacker miljö. I ett gammalt hotell som byter skepnad. Grannen i Böda klagar över kommunens och länsstyrelsens handläggning. Han kritiserar kommunen bl a med en kommentar om att Bödagruppen AB har sitt säte i Johanneshov, med markeringen att eventuella skattepengar inte kommer att hamna på Öland.

Aktiebolag som fullgör sina skyldigheter betalar t ex bolagsskatt och arbetsgivaravgifter. Detta gottskrivs staten. Oavsett var de har sitt säte. Ur detta perspektiv spelar det sålunda ingen roll var bolaget har sitt säte. Skatten är statlig och staten "bor" i hela vårt land.

Människor som väljer att starta ett bolag skapar ofta förutsättningar för den bygd de väljer att driva sin verksamhet i. I artikeln står att läsa att åtta personer har anställts och att åtta personer därtill är tänkta att bo på HVB-hemmet. Det ena är sannolikt en förutsättning för det andra. Det är sexton personer med köpkraft i bygden. Åtta med lön från bolaget och åtta med andra pengar att förbruka. Pengar att förbruka i bygden. De åtta med lön kan antas att de bor i närheten. Kanske har de tidigare gått arbetslösa, eller kanske är de nyinflyttade. Oavsett vilket är det sysselsättning för åtta personer. Det är vinst ur många perspektiv.

Sysselsättning av människor på Öland ger kommunalskatt till bygden, under antagandet att det är Ölandsboende som sökt och fått dessa arbeten. Vanliga juridiska människor betalar normalt skatt i den kommun där de bor. Förutom kommunalskatt till ön genererar detta konsumtion i bygden. Lön och människor skapar helt enkelt köpkraft, särskilt i närområdet men även en bit bort. De anställda skall ta sig till arbetet. De skall äta, aktivera sig och de skall bo. Det skapar onekligen pengar till fler. HVB-hemmet skall även serva sina "kunder" med mat, omsorg och aktiviteter. De skall sannolikt leva och verka just på Öland. Det skapar konsumtion på Öland, vilket skapar ytterligare verksamhet och kraft för andra.

Ja, det är viktigt att följa de regelsystem som finns - men låt inte hopplöshetens motlut hindra försök till ny kraft i bygden. Sätt inte käppar i hjulet för de som skapar skattepengar och köpkraft - även om de gör det just med skattepengar. Käppar i hjulet skapar sällan mer.

Välkomna personer till Öland som visar intresse av att starta ett företag där. Välkomna särskilt de som skapar arbetstillfällen. De genererar förutsättningar för fler.

Anette Grinde

Inga kommentarer: