lördag 20 februari 2010

Magnus Sjödahl skriver...

"Bemöt inte andra som du själv vill bli bemött" - Visst har han rätt i det han skriver.

Det är viktigt hur vi möter varandra. Bemöt människor med omsorg och värme. Glöm aldrig att vi alla är unika, vi har olika förutsättningar och olika "stilar" i sinne och smak ur flera perspektiv. Vi vill bli bemötta utifrån dem vi är - som vi är, så där fantastiskt unika. Det behöver inte vara detsamma som du, eller jag, vill bli bemött. Det gör ju det hela lite problematiskt. Inte så enkelt, men ändå så självklart.

Det kräver lyhördhet och omsorg. Det kräver att vi inte har förutfattade meningar om varandra. Det kräver att vi lyssnar och lär - och förstår att även den andres sätt är riktigt och rätt.

Bemöt människor som de själva vill bli bemötta.

Anette Grinde

Inga kommentarer: