onsdag 30 september 2009

Värna hälsan....

DN 26 september 2009 - talar på ledarplats om fem punkter för hälsa....

Värna sjukförsäkringen - med ansvar.
Ja. Människor sjukskrivs för konflikter på arbetsplatsen eller för svårigheter i livet. Och - inga krav ställs på arbetsgivaren och ingen hjälp finns i sikte för hjälp till lösning av konflikten eller svårigheterna. Inget görs - som om tiden läker såren utan samtal och försoningsförsök. På samhällets bekostnad och med kvarvarande skador på människorna. I sjukförsäkringspaketet måste ställas krav på den som har bidragit till situationen. En konflikt på arbetsplatsen måste innebära ett krav på arbetsgivaren. En människa som har svårigheter i livet utanför måste få/fånga hjälp utanför arbetsplatsen. Hans/hennes "skada" får inte med kvarvarande effekt drabba vare sig honom/henne själv, samhället eller arbetsgivaren. Det måste få ett slut. Ställ krav på de inblandade. Människor kommer till skada och detta kostar stora pengar för oss alla. Det känns inte ok. Låt den som "bär skulden" oxå ta ansvar. Men - hjälp dem, lämna dem inte ensamna. Då riskerar det att köra ihop sig.

Bygg städerna för rörelse.
Bygg fotbollsplaner och tennisplaner för folket i stadens parker. Bygg arenor såväl ute som inne för hopp, skutt och spring. Bygg simhallar och övriga idrottsanläggningar i varje del av staden. Det är hälsa, livförsäkring och livsglädje i motionerandet. Prioritera jympan, idrotten, simningen och friluftslivet. Det måste finnas tillgängligt för alla! Nära, lätt och lagom. För alla. Motion är hälsa. Det är stadsplanerarens och politikernas skyldighet att se till att det finns med i spelets grundförutsättningar. Utan goda möjligheter till motion för människorna, från barnaben, även i den stora staden - måste planering i stället göras för en utökad sjukvårdstillgänglighet. Motion skapar helt enkelt en bättre hälsa och därmed lägre sjukvårdskostnader.

Bromsa medikaliseringen.
Behandla de sjuka och bistå människor i uppgiften att hålla sig friska. Näringsriktig mat, intagen med lugn och med gott sällskap, motion samt mental stimulans i tillräckligt mängd skapar förutsättningar för en god hälsa. Få människor att fatta vad som är bra för dem. Kasta skräpmaten överbord (men inte i Östersjön) och njut istället av riktiga matvaror som tillagats med en stor dos kärlek och omsorg. Skriv ut massor av motion på recept, och få människorna att förstå att de oxå kan motionera utan receptskrivning. Få dem att förstå att nyttig mat och god motion helt enkelt är hälsobefrämjande. Kasta inte heller medicinen i Östersjön - eller i något annat vattendrag heller - visa en stor försiktighet i utskrivning av medicin. Det vore ju fantastiskt om vi klarade oss utan alla dessa medikamenter i olika former som bara vräks över befolkningen.

Det blev bara kommentarer på tre av de fem. Men så får det helt enkelt vara just nu. För nu skall jag gå till Friskis och Svettis på ett skarpt jympapass! Ett sådant som skapar mer och bättre hälsa - för mig och för många, många andra....

Anette Grinde

2 kommentarer:

Anders sa...

Då jag läste DN:s lista reagerade jag på att då det gäller "bygg städerna för rörelse" så var det bara att barn rör sig som betydde något, som att man som vuxen är fri från att behöva motionera. Visst, det är bra att barn rör sig, men det är mindre dåligt att vara passiv som barn/ungdom i 20 år och aktiv som vuxen i 60 år. Själv höll jag inte alls på med idrott som barn, det var inte så kul när jag kände att jag var dålig på det, sist vald i laguttagning och såna grejer. Nu i vuxen ålder ser jag mina kamrater som var aktiv som barn/ungdom lagt av helt och blivit feta, medan jag har fått ett stabilt intresse för motionsidrott (löpning, längdskidåkning med mera) och är i bättre form än någonsin. Men visst känns det som om det kunde satsas lite mer på motionsidrotten för vuxna också...

Det jag vill säga är att jag tror inte det nödvändigtvis är kopplat att om man håller på med motion/idrott som barn/ungdom att man fortsätter som vuxen, eller tvärtom.

Reflektioner Allteftersom sa...

Hej Anders. Nej, det är inte nödvändigtvis så att motion/idrott i ungdomen leder till att man fortsätter som vuxen. Men - det skapar en god grund för framtiden. I motion/idrott ryms väldigt mycket - och det är viktigt att såväl ung som gammal ges möjlighet och inspireras till hälsobefrämjande aktiviteter. Det skapar helt enkelt "bättre" liv ur många perspektiv. Vi skall naturligvis inse att vi alla har olika utgångspunkter och förutsättningar - därmed är oxå motion/idrott olika för oss alla, i olika tid av våra liv.

För mig är motion/idrott något fantastiskt - och det ryms så mycket i detta. Jag önskar verkligen den känslan till alla.

Allt Gott till dig
önskar
Anette