fredag 18 september 2009

På söndag är det kyrkoval.....

...och jag är av principen att vi verkligen skall rösta i valen. Men här blir det nästan löjligt. Och det resulterar sannolikt i att jag inte röstar. Vilket jag tycker är alldeles förskräckligt.

Informationen från partier och kandidater är så liten, så det finns inte en chans att finna vilka som kandiderar och varför. Inte en enda informationsbroschyr har passerat mina ögon, här i hemtrakten. Inte en enda lista.

I pressen finns det väldigt lite. Några enstaka debattord, med uppmaningen att rösta, har funnits i den lokala tidningen. Men inte om vem och varför.

Våra val är viktiga. De är en del av demokratin. Men - ni partier och kandidater. Vad gör ni och vad vill ni? Varför syns ni inte? Varför berättar ni inte för väljarna vad ni har gjort och vad ni vill göra?

Det finns två partier som jag vet att jag inte kommer att rösta på - men vad gör resten i sitt arbete i Svenska kyrkan? Och varför syns de inte utåt?

Anette Grinde

Inga kommentarer: