tisdag 22 september 2009

Grundläggande beskattningskurs

Arbetar du med ekonomi och administration och känner att du saknar grundläggande kunskap inom området beskattning, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt?

Då är du välkommen på kurs hos oss.

Kursen vänder sig till dig som saknar eller som har få förkunskaper inom beskattningsområdet. Du arbetar kanske som ekonomi/redovisningsassistent och vill få grundläggande kunskaper om de olika skatter och ekonomifrågeställningar som har koppling till skatt, som löpande passerar i dina arbetsuppgifter.

Kursen behandlar översiktligt hur vårt skattesystem är uppbyggt. Vi behandlar i huvudsak företagsbeskattningens område, men talar också om personbeskattningen. Vi talar också en del om arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt.

Denna kurs ger dig många goda kunskaper som du kommer att ha nytta av i ditt dagliga arbete och som ger dig möjligheter att lära mer på framtida uppföljande skatte/ekonomikurser.

Det är viktigt att du som gör det grundläggande ekonomiarbetet hanterar till intäkter, kostnader och mervärdesskatt på ett korrekt sätt. Ditt arbete utgör grunden för företagets redovisning, och just där är det oerhört viktigt att du har kunskap om vad som är rätt och avdragsgillt - och på vilket sätt det är rätt och avdragsgillt.

Välkommen till denna grundläggande kurs - om beskattningsfrågor, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt.

Vi talar t ex om....
Våra vanliga företagsformer och dess beskattning
Avdragsgilla kostnader och icke avdragsgilla kostnader - principer och lagstiftning kring detta
Mervärdesskatt - skatteplikt och avdragsrätt
Arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt och egenavgifter
Vad är lön och vad är förmån - vad är skattfritt och vad är skattepliktigt

Var; Sthlm

När; 23 oktober 2009 - heldag

Kostnad; 1500 kr/deltagare.

(mervärdesskatt tillkommer)

Anmälan; info@foretagshuset.net

Min/max antal deltagare; 8/20.

http://www.foretagshuset.net/

Inga kommentarer: