fredag 18 september 2009

Kurs; Varför sitter jag i denna styrelse? - eller Vilka skall/bör sitta i min styrelse?


Välkommen på kurs - för dig som sitter/skall sätta dig i en styrelse.

Kursen kan t ex ses som en introduktion för den nya styrelsen inför årets arbete - vad krävs och vad är innebörden, hur ser vi på styrelsen arbete och vad/hur måste jag göra för att det skall bli rätt?

Kursen kan också ses som en påminnelse och förnyad lärdom för en befintlig styrelse, eller för en större krets i organisationen om vad det innebär att sitta i en styrelse.

Målgrupp;
- Föreningen eller företaget som undrar om ansvar och möjligheter med styrelsens uppdrag
- Du sitter i en styrelse eller är på väg att bli invald - i ett litet eller medelstort företag, eller kanske i en ideell förening eller i en kyrka.

Vad talar t ex vi om;
Vad innebär det att sitta i just din styrelse!
Uppgifter och ansvar
Arbetsfördelning
Ekonomi
Arbetsgivaransvar
Glöd och engagemang
Vad måste jag göra - och vad vill jag göra när jag sitter i en styrelse.
Varför är just du tillfrågad för denna styrelse och varför har just du valt att tacka ja till att sitta i denna styrelse?
Vad gör valberedningen egentligen?

Kursen är relevant för såväl företag som för ideella föreningar.

Kursen ges till hela eller delar av just din styrelse, din valberedning och framtida styrelseledamöter - för en gemensam diskussion och insikt om vad uppdraget i styrelsen kräver.

Kurstid; en förmiddag, en eftermiddag eller en kväll. På plats hos er.


Info/förfrågan; info@foretagshuset.net

Företagshuset välkomnar till kurs.


Inga kommentarer: