torsdag 17 september 2009

Styrelseansvar.....

Jag har lyssnat på föreläsare som talat om styrelsearbete, ansvar och frågor av vikt.

Jag hör att föreläsaren finner uppgiften viktig och ansvarsfull. Och jag håller med. Styrelsearbete är viktigt och allvarsamt - när uppgiften tas på allvar. Det är oxå kunskapsbyggande och spännande.

Det är helt enkelt roligt - när man ser helheten och alla tar uppgiften på allvar. Annars är det kort och gott lite farligt att sitta i en styrelse.

I en styrelse finns ett personligt ansvar. Du kan inte åberopa okunskap och du är skyldig att vara på hugget. Den som tiger samtycker - och är helt med på noterna. Annars är det verkligen läge att säga sin mening, och få den tillfogad till protokollet.

Om du inte tycker att du kan vara på hugget - så bör du helt enkelt inte sitta i styrelsen.
Inga kommentarer: