onsdag 16 september 2009

Aktiekapital och revisionsplikt....och styrelseansvar...

Dagens frågor....

Ansvarsfrihet.
Aktiebolagslagen - http://riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2005:551

Bolagsstämman - årsstämman - beslutar om ansvarsfrihet eller inte för styrelsen och den verkställande direktören. Detta görs t ex med utgångspunkt ifrån den rekommendation som kommer från revisorns granskning. Av denna granskning - med revisionsberättelsen som det offentliga dokumentet - utmynnar en rekommendation, eller ett tillstyrkande, att bolagsstämman fattar beslut om att fastställa balans- och resultaträkningen och att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen. Bolagsstämman beslutar - inte revisorn.

Revisionsplikt.
Avskaffande av revisionsplikt för små företag - http://regeringen.se/sb/d/108/a/102124

Utredningen föreslår att de nya bestämmelserna ska träda i kraft den 1 juli 2010 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som börjar närmast efter den 30 juni 2010. En proposition är att vänta våren 2010.

Aktiekapital
Minsta tillåtna aktiekapital i AB -http://regeringen.se/sb/d/108/a/105014 samt http://regeringen.se/sb/d/108/a/114569 - utreds. Blir det 50 000 kr, 20 000 kr eller kanske 1 kr. EU diskuterar en ny bolagsform, vilket naturligtvis ställer till det. Min reflektion är; behöver gränsen verkligen sänkas från 100 000 kr? Är beloppet i dagens penningvärde verkligen hindrande för start av företag. En proposition är att vänta hösten 2009.

Styrelseansvar
Läs om styrelseansvar på denna blogg - här...

Löner - svart eller vitt.
Löneutbetalningar kräver arbetsgivaravgifter, skatteavdrag och skattedeklarationsredovisning - när de överstiger 999.-/år.
Löneutbetalningar kräver information till Skatteverket, via en kontrolluppgift i januari, när de överstiger 99.-/år.

Anette Grinde

Inga kommentarer: