tisdag 22 september 2009

Var mer i jobbskatteavdrag verkligen rätt tänkt?

..eller skulle dessa medel i stället ha satsats på att underlätta hanteringen för att starta egna företag?
..och några kronor mer till pensionärerna?

Människor som idag har arbete har det redan. Det är bra, såväl för dem som för landet.
Människor som inte har det står utanför jobbskatteavdraget. De står oxå utanför stora delar av samhället. De har det helt enkelt tufft. Kanske är det inte så lätt att finna ett nytt arbete, även om du aktivt försöker. Kanske behöver vi lägga krut även där - på att faktiskt göra det lättare att finna (fler) arbeten att söka.

Ja, arbetslinjen är rätt. Det är viktigt att människor gör sitt absolut yttersta för att söka ett nytt arbete när de förlorat sitt tidigare. Det är viktigt att det är lätt att starta eget företag, om det är ett alternativ för människorna. För många är det inte, även om det borde vara det för fler.

Men - gör inte skillnaderna nu för stora. Och ta fram hjälp och engagemang till de som hamnar utanför.

Jag tror inte att mer bidrag behövs för att människor skall söka/få nytt arbete, eller för att de skall lyckas starta ett eget företag. Däremot behövs engagemang, peppning och kunskap runt omkring individen/individerna som skall starta sitt företag. Starta-eget-centrum behövs i varje kommun. Ett "företagshus" där människorna kan fråga och diskutera för att se hur de skall göra i sitt nästa steg.

A....

Inga kommentarer: