tisdag 1 september 2009

Anna Odell bör verkligen INTE överklaga domen....

I dagens Norrtälje Tidning (2009-09-01) läser jag att ”Anna Odell bör överklaga domen”.

Anna Odell har, i ett konstprojekt, använt samhällets resurser i syfte att uppmärksamma en vårdform som hon anser vara felaktig. Hon har för detta dömts för våldsamt motstånd och oredligt förfarande. Hennes syfte var att skapa debatt och uppmärksamma på felaktigheterna.

Vi har, i vårt land, sociala system som strävar efter omsorg och hjälp till människor som har det svårt. Vi har långa köer i sjukvården, vi har neddragningar och ekonomiska svårigheter hos många landsting och myndigheter. Vi har människor som gör sitt yttersta för att göra det bästa möjliga i sin yrkesutövning för de människor som behöver hjälp.

Anna Odell spelar – i ett konstprojekt - sjuk. Hon spelar hon teater för människor och instanser som tar människor på allvar. Där det verkligen är allvar. Hon sätter andra människors liv och hälsa på spel genom att sjukvårdens och polisens tid upptas av hennes teater istället för att livets övriga allvar.

Därefter tar hon samhällets resurser i anspråk i rättsväsendets korridorer. Polis, Norra Stockholms psykiatri och St Görans sjukhus, advokat, åklagare och domstolens alla tjänstemän har lagt en mängd tid på detta ärende – istället för på ärenden där allvar råder, som övergrepp, mord och ekonomisk brottslighet.

Detta är ett enormt missbruk av samhällets resurser. Jag hoppas verkligen att Anna Odell och hennes vapendragare har så mycket förstånd att Anna Odell inte överklagar denna dom. Det räcker verkligen som det gör redan nu.

Det finns andra sätt att utmana samhället och dess avigheter på - än att använda samhällets resurser som bättre behövs i skola, omsorg och trygghet.

För mig kan detta inte insorteras under begreppet konst. Det kan bara kallas för missbruk av samhällets resurser. Jag vill verkligen inte se att våra skattepengar går till sådana ändamål.

Anette Grinde
2009-09-01


Inga kommentarer: