lördag 2 juli 2016

Stenkusten Öland

Foto från vår cykeltur 2015 - längs den vackra stenkusten, nordvästra Öland.

Stenkusten, nordvästra Ölands kuststräcka, är en fantastiskt vacker plats. Här råder enslig karghet. Det är ett vindutsatt lågbeväxt landskap med jordtäcket är tunt. Man ser den beundransvärda stretsamheten i växtlivet. Jag gillar sådana landskap, där enslighet och öppenhet tillsammans med närheten till havet (med allt vad det för med sig) samsas i naturen. Det är vackert. Det kräver att vi tillsammans tar ansvar så att det får fortsätta att vara tillgängligt och vackert.

Ja, jag får nog se till att jag snart kan åka dit igen. Där är (ohyggligt) fint att cykla eller springa.

A..

En gäst. Finfint besök.

Länkar om Öland...

Blå himmel på Korpskog (foto från 2015)


Inga kommentarer: