lördag 30 juli 2016

På bordet ligger....

Slagregnens år
Crister Enander
Heidruns förlag
2016
Isbn 978 91 86699 41 3
Heidruns.se 

Förlaget - Heidruns förlag - säger följande om boken; I "Slagregnens år" reflekterar Crister Enander över det svenska samhällets utveckling. Rättframt ringar han in vår samtids brinnande aktuella frågor. På samma sätt som han beskriver och nagelfar sina egna existentiella dilemman. Han inleder med intensiva och svåra minnen från barndomen, upplevelser som inte minskat i styrka genom livet.

Enander skriver mer personligt än i tidigare böcker. Om sin livsavgörande kärlek till Lotta, kvinnan han älskar, om vad hon betytt och alltjämt betyder för honom. Hans självrannsakan är inträngande när han skildrar ett förhållande som blev alltmer destruktivt och slutade med flickvännen Pias självmord en tid efter att förhållandet upphört.

Vi får möta människor i samhällets utkant, människor som Enander lär känna under sina morgonpromenader – människor som samhället förnekar och fördömer. Enanders skildring av vad dessa utslagna får genomlida står i bjärt kontrast till vad samtiden tycks värdesätta mest. Denna utveckling får Enander att vredgas över det goda samhällets nedgång, välfärdens förfall.

Crister Enander umgås dagligen med författare, döda som levande, på sin skrivkammare i Lund. Somliga av hans favoriter dyker åter upp men också andra. I Slagregnens år framträder flera av de mest utmanande – som Sven Delblanc, Gunnar Ekelöf, August Strindberg, Henrik Tikkanen, Astrid Lindgren. Vännerna från hans dammiga bokhyllor, de som vänligt men bestämt pockar på hans uppmärksamhet. De som vet att trösta när dagarna är grå och ångesten svider i själen.

Slagregnens år är i alla stycken en tankebok och som sådan väcker den eftersinnande nya tankar om litteraturen, om samhället och om vad som på allvar påverkar och formar oss som människor.

Crister Enander har i år fått mottaga två personliga stipendier dels från Svenska Akademien för "hur han kämpar på den seriösa kritikens bastioner.", dels ett från Helge Ax:son Johnsons Stiftelse som belöning för ”sitt litterära arbete”.

Först vill jag säga att det är fantastiskt att det finns så mycket olika litteratur, så många olika typer av böcker skrivna av inspirerande och engagerade människor. Det är verkligen värdefullt. Man blir varm i själen av detta. Det finns böcker för alla intressen och alla åldrar. Det finns alltid något nytt att förkovra sig i eller drömma sig bort med. Ja, det är fantastiskt.

Jag har inte läst Crister Enander förut, men ser att han har skrivit flera böcker där två har utgivits på Heidruns förlag. Förlaget är beläget i Torsby, som jag tänker på som en värmländsk skogstrakt med vandrande vargar och en lagom spektakulär (intressant och bra) skidanläggning. Jag har inte varit där mer än passerande, så min bild är inte färgad av en relevant verklighetsuppfattning, bara av ett selektivt betraktat nyhetsflöde och möten med människor som har delgivit mig något av sin verklighetsuppfattning. Inte heller den är förstås komplett, kanske inte ens sann. För vad är komplett och sant?

Crister Enander har skrivit en tankebok, läser jag. Och att han beskriver och nagelfar sin egna existentiella dilemman. Heter det inte existensiella? Nej, det heter tydligen existentiella. Redan här blir jag förvirrad. Hur skall detta gå? Nåväl, jag ser fram emot läsningen.

A..

Heidruns förlag. Adlibris.

Inga kommentarer: