fredag 22 juli 2016

Tuna gör mig glad ...

Tuna kyrka

Tuna kyrka

Tuna ligger mellan Nyköping och Jönåker, längs den gamla vägen. Denna plats besökte jag ifjol under min cykeltur i sydlig riktning. Jag sov i tält på Tuna hembygdsgårds bakgård (15/6 2015), med utsikt mot kyrkan. Den gången kom jag tidigare på kvällen och kunde fråga föreningens ordförande om lov för mitt intrång på den fina gården. Jag fick låna nyckel, toa och kök, och därtill titta runt i det gamla huset som var en gammal skola med bänkar, planscher mm kvar. Sån´t gör mig glad. Jag sov gott på platsen och minns den med värme i hjärtat. Ja, jag minns också sniglarna som bosatt sig under och på mitt tält när jag skulle packa ihop det på morgonen. De fick lov att stanna kvar i Tuna och inte lifta vidare med mig till nästa plats.

När vi nu kom till Tuna (21/7 2016) var timmen sen. Det var helt enkelt för sent att ringa och fråga om lov och det kändes fel att sätta bo utan tillstånd. Vi drog därför vidare till Tuna kyrka och slog oss till ro på deras parkering istället. Vi hade därifrån utsikt mot baksidan av Tuna hembygdsgård och jag gladdes både åt kyrkan och åt gården och därtill åt den fint klippta gången mellan dessa båda viktiga byggnader. Kyrkstigen mellan byskolan och kyrkan är en kvarleva från förr - den nyttjas och görs fin än idag.

Vi sov gott. På morgonen förundras jag över mängden trafik på den gamla vägen, vid Tuna. Det känns ovanligt, även om jag inte kan säga att jag egentligen kan uttala mig om detta. Strax visar det sig att det har hänt en allvarlig lastbilsolycka på E4-an vid Stavsjö, som tvingar trafiken till nya vägar. Det är sannolikt skälet till den relativt höga trafiknivån på platsen. Jag hoppas att det går väl för de personer som var inblandade i olyckan (en lastbil & en personbil).

Tuna kyrksskola (hembygsgård) och Tuna kyrka gör mig glad.

A..

Tuna kyrkskola - kyrkstigen går i den vänstra kanten över ängen. Fotografen har här kyrkan i ryggen. 

Tuna kyrka.Länkar
Tuna hembygdsförening.
Tuna kyrkskola.
Mitt besök 2015.


Inga kommentarer: