söndag 3 april 2016

Kristna Freds ...

Kristna Freds (Swedish Fellowship of Reconciliation) samlas till årsmöte i Umeå inom kort. Jag tänker att Kristna Freds är en fin och viktig organisation och att jag hade velat vara med på årsmötet. Jag saknar dock möjlighet att åka dit, så jag får begrunda på håll.

Mikael Risenfors, Hammarkullen, har skrivit en motion till årsmötet; Att vara tydlig i den kristna identiteten. Han ger förslag på ändringar i stadgarna Jag kan inte se att styrelsen har begrundat motionen (- jag hittar helt enkelt inget svar i årsmöteshandlingarna). Hans poäng är, som jag tolkar den, att vara tydlig, att inte försumma frågan om kristenheten. Att inte vara rädda att berätta att det är en kristen organisation, som börjar och finns i just detta.

Jag håller med honom om principen, även om jag inte specifikt har begrundat ordvalen - förslaget - till förändringen av portalparagrafen i stadgarna. Låt oss hoppas att styrelsen, de anställda och årsmötet gör detta. Begrundar och diskuterar.

Jag tänker ofta att många organisationer är rädda att berätta att de är kristna. Jag mötte, för en tid sedan, en muslimsk fredsorganisation. Den var inte rädd att igen, igen och igen berätta att de var en muslimsk fredsorganisation. Jag räknade inte antalet gånger, men jag tänker att jag hörde ordet muslimsk så otroligt många gånger under den helgen. Detta kan ställas i relation till hur ofta jag hört detta - vi är en kristen fredsorganisation - när jag hört om, talat med eller varit i en aktivitet som skett genom Kristna Freds eller i samarbete med Kristna Freds. Jag förundras över detta. Jag tänker att det är viktigt att stå för vad man är.

Jag tänker mig Kristna Freds som en kristen fredsorganisation, åtminstone namnet är tydligt i det. Det är två delar - två viktiga grundförutsättningar - som måste samverka. Tydligt samverka. Och inte nödvändigtvis i det tysta.

Att organisationen är kristen behöver inte skrämma bort icke-kristna. Människor är, måste vara, välkomna till föreningen och dess aktiviteter oavsett religionstillhörighet, men föreningen behöver förhålla sig till sitt budskap, stå för sina egna värden. För att kunna göra detta måste man förstås vara klar med vilka som är föreningens värden - de som inte går att tumma på. Har föreningen - styrelse, medlemmar och anställda - diskuterat detta?

Behöver de anställda vara kristna, eller respektera kristna värderingar? Behöver de anställda och de förtroendevalda vara med i ett kristet samfund? Hur förhåller sig föreningens företrädare - förtroendevalda, anställda, mm - till det faktum att Kristna Freds är en kristen förening?

Ja, det är viktigt att det framgår i stadgarna vilka grundläggande värden föreningen har. Det är också viktigt att det syns i föreningens löpande förhållningssätt - alltså vad den faktiskt gör och står för.

A..Inga kommentarer: