torsdag 7 april 2016

Den gamla staden i Jerusalem ....

Jag har nyligen besökt Israel, och därmed också den vackra gamla staden Jerusalem. Det är en plats, ett viktigt område för väldigt många människor, som (måste) präglas av respekt och ickevåld.

Den gamla staden, de gamla kvarteren innanför de gamla murarna i Jerusalem är uppdelad i olika kvarter. Där finner vi t ex de kristna kvarteren, de armeniska kvarteren, de muslimska kvarteren och de judiska kvarteren. Innanför murarna hittar vi också Klippmoskén (The Dome of the Rock). Runt, om vi vandrar runt om, utanför den gamla stadsmuren, mäter sträckan ca 4,5 km. Det är en vacker promenad där de omgivande kullarna breder ut sig framför våra ögon. Det är ett kuperat och vackert landskap. Det sägs också vara möjligt att vandra uppe på muren, som en särskild turistattraktion.

Judendomen är en abrahamitisk religion, precis som kristendom och islam. Alla dessa tre stora världsreligioner härrör alltså från Abraham. En mycket viktig plats i Jerusalem är, för judarna, den västra muren (klagomuren). Den ligger innanför de gamla murarna i Jerusalem, är belägen nära det sydvästra hörnet av Tempelberget och sydost sett över kartbilden av den gamla staden. Vid västra muren och det utrymme som finns framför denna ser vi bön och dans, vi hör sång och glädje på fredagskvällen, när sabbaten inleds. Hit kommer judar från när och fjärran, begrundar platsen, som naturligtvis ligger i de judiska kvarteren, och gläds över stunden på fredagskvällen. Även under de övriga veckans dagar finns det människor som besöker platsen och som ber här, det är inte en plats bara för sabbaten. Muren gränsar till tempelområdet, där Klippmoskéns stora guldkupol syns tydligt över hela staden.

Kristendomen har också viktiga rötter i Jerusalem. Jesu tid på jorden och hans avslut har många kopplingar till området. Hans avslutande tid med den sista smörjelsen, Golgata och graven hittar vi i The Church of the Holy Sepulchre (gravkyrkan) som också ligger innanför Jerusalems gamla murar, i de kristna kvarteren. Det är en mycket viktig plats för kristenheten, dit många vallfärdar för att se, känna och uppleva platsen. Häri samsas idag flera kristna samfund. Golgata, platsen för kristi korsfästelse, anses verkligen vara här. Det anses, efter vridande av frågan under lång tid, att just här i gravkyrkan (byggd långt senare) är platsen för det riktiga Golgata.

För islam är Jerusalem den tredje heligaste platsen, efter Mecka och Medina. Klippmoskén (the Dome of the Rock) och Al-Aqsa moskén är mycket viktiga för islam. Jerusalem blev en viktig plats för islam efter Mohammeds död. (Muhammed dog den 8 juni 632 e kr).

Här lever sålunda tre världsreligioner sida vid sida i staden. Det finns andra platser runt omkring, som också spelar roll. Hela området är sålunda av mycket stor vikt för de abrahamitiska religionerna. Det är viktigt att samsas här, respektera varandras tro, varandras heliga platser och varandras rätt att utöva sin tro. Inte på bekostnad av någon annan, förstås, men med respekt för varandra.

Respekt och ickevåld. Något annat ter sig inte rättvist.

I brytningen mellan de kristna kvarteren och de armeniska, alldeles nära Jaffa-porten, håller Swedish Christian Study Center (SCSC) till. När du, som svensk, vill lära dig mer om Jerusalem, om kyrkor och platser, om heligt och om annat, så är min rekommendation att du vänder dig till detta studiecenter. Det är bemannat med kunnig personal, ger dig möjlighet till samtal, internet och kanske också tillfälle till att vara med på en föreläsning eller diskussionsstund. De har återkommande träffar, i syfte att bilda oss människor i traktens företeelser. Jag ser SCSC som en viktig plats. Missa den inte gärna om du är i Jerusalem eller dess närhet.

A..
Länkar & förtydliganden, (enligt wikipedia).

Tempelberget - är en upphöjd plats i Jerusalems gamla stad. Tempelberget är en helig plats för judendomen, islam och kristendomen. Trots namnet är Tempelberget ett av gamla stans lägst belägna delar och omges av högre kullar runt den gamla stadsdelen. I judisk tradition går man dock alltid upp till Tempelberget, aldrig ned. Mitt på berget finns en klippa som sägs vara den plats där Abraham enligt Första Moseboken nästan offrade Isak, en plats som då kallades Moria berg. På samma plats skall Muhammed enligt islamisk tradition ha börjat sin himmelsfärd. Över den klippan är Klippdomen byggd, och en liten bit därifrån ligger Al-Aqsamoskén.

Klippmosken - är en muslimsk helgedom i Jerusalem. Den räknas som islams tredje heligaste plats efter Kaba i Mekka och profeten Muhammeds moské i Medina. Klippdomen är öppen för bön, men där hålls inga gudstjänster och den betraktas därför inte som moské. Klippdomen är världens äldsta existerande muslimska byggnad.

Abrahamitiska religionerna - Abrahamitiska religioner används som en samlande beteckning för judendom, kristendom och islam, vilkas profeter och grundare Moses, Jesus och Muhammed alla enligt religionernas urkunder är ättlingar till patriarken Abraham.

SCSC - här hittar du mer information om det fina studiecentret i Jerusalem.
(Israel/Palestina 29/2-20/3 2016)

Inga kommentarer: