måndag 24 augusti 2015

Vi lovade att berätta - aktivisternas vittnesmål ...

Vi lovade att berätta
- aktivisternas vittnesmål från Palestina

Redaktörer Majja Solanas Carlsson & Elin Schwartz
Verbal förlag, Stockholm

www.verbalforlag.se
Isbn 978 91 977495 4 1

På baksidan av boken läser jag; 

Vi lovade att berätta. Människor släppte in oss i sina hus, i sina liv och berättade sina historier. Människor som vi har skrattat och gråtit med. Människor som vi har sett dö.

Som aktivister i International Solidarity Movement har vi ett viktigt uppdrag: att vara internationella ögon och öron. På plats har vi lovat att föra vidare vad vi har sett. För att omvärlden ska reagera, för att brotten mot de mänskliga rättigheterna någon gång ska upphöra.

ISM är ett internationellt nätverk som genom ickevåld och direkt aktion deltar i kampen mot ockupationen av Palestina. Det sker genom att reparera vägar, delta i demonstrationer, kedja fast sig för att förhindra bygget av murar och stängsel, följa med jordbrukare under olivskörden, gå med barn till skolan, bevaka checkpoints, bo i flyktingläger och hos familjer vars hus ska rivas.

Med ett drygt decennium av solidaritetsarbete i Gaza och på Västbanken har vi sett mer än nog. Och nu berättar vi. I boken Vi lovade att berätta. Aktivisters vittnesmål från Palestina medverkar 29 ISM-aktivister som varit i Palestina åren 2001-2011. Vi lovade att berätta. Människor släppte in oss i sina hus, i sina liv och berättade sina historier. Människor som vi har skrattat och gråtit med. Människor som vi har sett dö.

Som aktivister i International Solidarity Movement har vi ett viktigt uppdrag: att vara internationella ögon och öron. På plats har vi lovat att föra vidare vad vi har sett. För att omvärlden ska reagera, för att brotten mot de mänskliga rättigheterna någon gång ska upphöra.

ISM är ett internationellt nätverk som genom ickevåld och direkt aktion deltar i kampen mot ockupationen av Palestina. Det sker genom att reparera vägar, delta i demonstrationer, kedja fast sig för att förhindra bygget av murar och stängsel, följa med jordbrukare under olivskörden, gå med barn till skolan, bevaka checkpoints, bo i flyktingläger och hos familjer vars hus ska rivas.

Med ett drygt decennium av solidaritetsarbete i Gaza och på Västbanken har vi sett mer än nog. Och nu berättar vi. I boken Vi lovade att berätta. Aktivisters vittnesmål från Palestina medverkar 29 ISM-aktivister som varit i Palestina åren 2001-2011.

Orättvisan i världen är fasansfull. På vissa platser tar ovettet aldrig slut. Jag är så oerhört tacksam för att det finns aktivister, som står för ickevåld, som försöker förhindra våldets framfart och som betraktar och deltar med ickevåldsperspektiv för att kunna delge världen vad som händer. Ja, i Palestina & Västsahara verkar det ändå inte gå framåt, men hur hade det varit om allt låg i total tystnad och utan deras medverkan? Den här typen av böcker, där fakta och berättelser vävs ihop, där det syns och märks att det finns engagemang hos utomstående och där vi, alla andra, får en möjlighet att se och begrunda vår del i fasan (eftersom vi inte bistår tillräckligt för att den skall ta slut) - är viktiga.

Boken innehåller viktiga berättelser. De visar känslan hos människor som ändå bär någon form av trygghet och har rätt till rättvisa, sådana som står högre på samhällsstegen än vad palestinierna gör. Palestinierna som är instängda på begränsade områden, som måste legitimera sig, hindras från att nå sjukhus, kan inte resa, förvägras skolgång och trygghet, med mera, med mera. De utsätts för ständiga övergrepp, fängslanden, hot om våld - och faktiskt våld. Deras liv hänger på en skör tråd och de kan inte göra något åt sin situation. Barnen, kvinnorna och männen - var för sig och i sina familjer - växer upp med våldet ständigt närvarande. De har ingen chans att utvecklas, så som du och jag har. Deras liv inkluderar inte samma mänskliga rättigheter, sådana som du och jag har.

Hur kan man behålla freden i sitt sinne, när inget hjälper? Hur kan man fortsätta att insistera på ickevåld när det tar sådan tid att nå framgång? Jo, för att våldet aldrig är en framkomlig väg. För att våld aldrig leder till trygghet, till utveckling, till hälsa och välgång i ett samhälle. Det leder bara till rädsla, skador och ond bråd död. Det är inget eftersträvansvärt läge, någonsin.

Läs boken!

Och låt din röst och ditt handlande höras & synas - särskilt för dem som lever i förtryck.

A..


Adlibris. Bokus. Verbal förlag. Kyrkans Tidning.

Inga kommentarer: