torsdag 6 augusti 2015

Kasta soporna i soptunnan!

Dagens ris i Ölandsbladet 1 eller 2 augusti 2015

Betalar de sin sophämtning per kilo, tro, på Öland? Ja, oavsett detta är det ju ett oskick att lämna sina sopor hos någon annan. Så är det ju förstås. Det är ju bäst att ta hand om sin egen smörja själv och inte överlåta den till någon annan privatperson.

Om det är olagligt att lägga sopor i någon annans soptunna och man har noterat registreringsnumret på boven så bör det vara en smal sak att göra en polisanmälan. Jag tror att jag i sådant fall hellre skulle göra en polisanmälan än att annonsera i tidningen. Jag när en liten misstanke om att inget av sätten är särskilt framgångsrika dock.

Sett ur ett annat perspektiv gläds jag storligen över den lilla annonsen. Det fyller mig med tacksamhet. Den är, vid denna tanke, satt under fel rubrik eftersom den då borde ligga under dagens ros istället för dagens ris. Tänk om alternativet hade varit att personen istället lagt sopsäcken i naturen? Så gjorde någon i mina hemtrakter nyligen. Hen backade in sin bil på en liten väg där elljusspåret börjar i byn. Där, i skogen vid kanten av vägen, lämpade hen av en stort lass med bråte och påsar innan hen drog sin kos därifrån. Skräpet ligger ännu, efter en månad eller två, kvar. Ja, det har kompletterats med en polisbanderoll, men inte kommit bort från platsen.  Frågan är om det någonsin kommer bort eller om det blir en tipp där, där också andra tycker att det är ok att lämna sin smörja. Det är en sorg med skräpet i naturen. En riktig sorg.

Så. Tack, du kloka människa som lade dina sopor i en soptunna. Tack, för att du bar omsorg om vår värld så mycket att du inte lämnade soporna i naturen. Jag är dig innerligt tacksam för detta. Det gör stor skillnad för vår värld. Ja, stort tack för detta!

A..Ölandsbladet.

Inga kommentarer: