fredag 11 januari 2013

Kvinnosynen gör ont....

I dagens DN läser jag; "Den våldtagna 23-åriga kvinnans pojkvän är helt ansvarig för angreppet eftersom ogifta par inte bör vara ute sent på kvällen". - Det är de Delhi-indiska våldtäktsmännens advokat som har uttalat sig om ansvarsfrågan i målet där sex män har våldtagit och misshandlat en kvinna så svårt att hon avled. De står åtalade för våldtäkt och mord. Advokaten säger också; "Fram till idag har jag inte sett ett enda exempel på våldtäkt av en respektabel kvinna, säger i en intervjud med nyhetsbyrån Bloomberg".

Advokaten har kritiserats av kollegor för att han har åtagit sig uppdraget. Jag undrar hur hans kollegor och det indiska folket ställer sig till hans uttalanden i skuldfrågan och kring våldtäkter i Indien. Ur mitt perspektiv ter de sig makabra.

I Indien har det under den sista tiden varit stora demonstrationer p g a bristerna i rättsfrågorna kring kvinnors väl. De utsätts ofta för hot och våld och de blir inte tagna på allvar i rättsväsendet. Kring detta har det stormat rejält under den tid som har gått sedan den fruktansvärda våldtäkten i Delhi. 

Hur skulle ansvaret för mord & våldtäkt kunna ligga på någon annan än förövaren/förövarna? Uttalandena är helt obegripliga.

Indiska kvinnors väl är en viktig fråga. Liksom deras möjlighet till delaktighet och engagemang i familj, samhälle och politik. Jag hoppas att kvinnofrågorna i Indien får ett större fokus i närtid. 

Anette
 

Inga kommentarer: