lördag 12 januari 2013

1325

Glad - blir jag, av fantastiska organisationer. En sådan är Operation 1325. Det är en förening, som "ägs" av sex viktiga medlemsorganisationer och samarbetar nära med ytterligare en. Föreningens huvudsakliga uppgift är att informera, utbilda och utveckla kapacitet samt påverka makthavare och allmänhet - kring FN-resolutionen 1325.

De sex organisationerna är; Internationella Kvinnorförbundet för fred & frihet (IKFF), Kvinnor för fred, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd (SEK), RIFFI (paraplyorganisation för ett 30-tal lokalföreningar med engagemang för invandrar- och flyktingfrågor), UN Women Sverige (tidigare UNIFEM) och Svenska Kvinnors Vänsterförbund (partipolitiskt obundet). Den sjunde är Sveriges Kvinnolobby. Operation 1325:s styrelse består av representanter från de sex medlemsorganisationerna. Det är kunniga kvinnor som representerar sina respektive organisationer och brinner för en viktig organisation. 

Resolution 1325 (som tillkom 31 oktober 2000) handlar om kvinnor, fred och säkerhet. Föreningens arbete kretsar sålunda kring frågor som rör kvinnors medverkan i fredsarbetet. Deras roll är viktig. Den skapar större förutsättningar för en varaktig fred och med deras medverkan finns inte bara 50% av befolkningen med i diskussionen, utan 100%. Allt annat är ju absurt och helt otänkbart, även om det tänkts på annat sätt i tidens tidigare tider. Vår allas tid nu, är en annan. Den tänker mer, som att alla spelar roll. Ansvaret för genomförandet av resolutionen ligger på FN, medlemsstaterna och det civila samhället. Det ligger alltså på oss alla att den genomförs och upprätthålls. Föreningen (Operation 1325 och deras medlemsorganisationer) bär sålunda en mycket viktig roll för att resolutionen skall uppmärksammas och ligga högt upp i beslutsfattarnas och uppdragstillsättarnas minne. Utan deras arbete faller den lätt i glömska. Det vore verkligen synd och skam eftersom det är en riktigt viktig fråga.

Visst är det egentligen simpelt & enkelt? För visst borde väl fred, frihet, säkerhet - mellan länder och folk och i vårt innersta hjärta - för vår världs framtid kunna ses som simpelt och enkelt?

För alla vill väl ändå vårt allas yttersta väl?

A..


Länkar & sånt;  
Intressant.  Bloggkartan NorrtäljeNyligen.seBlogger.comKnuff bloggar.  Knuff om  - mänskliga rättigheterfred - ickevåld  - operation 1325  . Bloggare om  kvinnorörelser - ickevåd -   världsfred..  Artiklar om 1325;*SvD nov 2012,* SvD 29 nov 2012,* SvD 8 jan 2013, *SvD 9 jan 2013, *Svd 11 jan 2013.

Inga kommentarer: