onsdag 22 september 2010

Rotavdraget gör kvinnor rikare....

..läser jag i en debattartikel i gårdagens NT. Gunnar Andrén, Fp, skriver om att rotavdraget gjort kvinnorna rikare. Det var en ny reflektion. Det var en positiv följd av ett positivt avdrag och inte alls en försumbar följd. Var den medräknad i det stora hela, tro?

Andrén skriver att en effekt är att förmögenhetsfördelningen mellan män och kvinnor har förändrats märkbart sedan ROT ankom. Regeln förutsätter ägande och skatterabatten kan nyttjas av båda makarna om båda är delägare i fastigheten. Därmed är det ekonomiskt lönsamt att fördela ägandet på två, istället för på en. Detta har föranlett att mängder av gåvor mellan makar, av fastighetsandelar, har registrerats hos Inskrivningsmyndigheten. Detta är gåvor som huvudsakligen går från man till kvinna - och med innebörden att kvinnorna därmed också blir delägare i de hus som de många gånger har bott i, i mängder av år.

Tack, Andrén, för uppmärksamheten kring detta. Det var en positiv effekt.

A ...

Inga kommentarer: