fredag 24 september 2010

Nätverkande små gruppen i den stora gruppen...

...kan kallas för PowerTeam, i vår terminologi. Det är individer i gruppen som har gemensamma kundgrupper, men som ändå inte konkurrerar med varandra. Det ena utesluter helt enkelt inte det andra. När människor arbetar tillsammans, för ett gemensamt mervärde, skapas helt enkelt mer.

En fantastisk fisketur/konferens utesluter t ex inte att företaget/kunden beställer otroligt vackra inbjudningskort till sin planerade inneaktivitet i en fantastisk festlokal för något särskilt viktigt där de kanske skall berätta om sitt nya profilmaterial.

En redovisningskonsult kan söka samma typ av kunder som en revisor, men behöver för den sakens skull inte konkurrera alls. Då lyckas de sannolikt bättre båda två genom att samverka. En advokat kan tillhöra samma grupp. Liksom IT-företaget. Grundförutsättningen är bara att man har ett ömsesidigt intresse av att hjälpa varandra, med den absolut första grundförutsättningen att man inte väntar på att den andre skall börja. Det gör man självklart själv.

A ...

Inga kommentarer: