torsdag 9 september 2010

Vi talades vid en stund....

Vi talades vid en stund.
Med reflektion och utveckling som syfte.

Frågorna som dryftades blev; Vilken verksamhet skall bedrivas? Varför just den? Vilka mål vill du sätta upp? Hur skall du göra för att nå dina mål? Vilket fokus skall läggas?

Uppgiften till vårt nästa möte blev; Beslut - Fokus - Gör.

För att du skall bli duktig och nå framgång med det du gör, måste du besämma dig för vad du skall göra. Därefter måste du öva, göra, öva - med fokus på just det. Att göra - för att nå fram till just det du har fattat beslut om att du vill göra.

Jag ser fram emot vårt nästa möte, för att få höra att beslutet blev till en faktiskt verklighet..

A ...

Inga kommentarer: