måndag 27 september 2010

Äventyrliga familjer...

Jag mötte Äventyrliga Familjer på Sthlms Mässan för ett tag sedan. Äventyrliga Familjer är en tidning som fokuserar på just Äventyr och Familjer. Jag funderar kring vad som ingår i begreppet Familjer i detta perspektiv, men har fått för mig att däri skall ingå små barn. Om så är fallet ryms jag inte där, trots att vi står för en del som bör kunna klassificeras som äventyr i familjen.

Nåväl. Jag betraktar begreppen och företeelsen Äventyr och Familj utifrån mitt egna perspektiv och tänker utifrån detta när nu tidningen ligger framför mig. Nummer Augusti 2010 har funnit sin väg till mitt bord. När jag bläddrar framåt i tidningen ser jag att jag har fel. Barnen behöver inte vara små. Så skönt och så bra, att perspektiven inte blev så trånga.

Jag läser artikeln "Hey, Mister Tambourine Man", med glädje. Far och son, med vän, drar ut i världen och spelar sig fram. Tillsammans. Jag blir glad, och ser att såväl far som son skrivit sina delar av artikelpaketet. De spelar roll, tillsammans.

Så. Fortsätter jag att läsa artiklarna i tidningen. Allteftersom. Och gläds åt lyckan och möjligheten för människorna i artiklarna att idka fantastiska äventyr. Var för sig, och tillsammans. På sina sätt.A ...

Inga kommentarer: