lördag 25 september 2010

Böcker till salu....

Ny böcker till salu - frakt tillkommer - Teologi/religion.

Kyrkans tjugo sekel
Ett kyrkohistoriskt kompendium
Carl Henrik Martling
Artos & Norma bokförlag 2007
Pris: 200 kr (nedsatt från 250.-)

Credo
Gustaf Wingren
Artos Bokförlag 1995
Pris: 165 kr

Spår av Gud
Vänbok till Valborg Lindgärde.
Redaktörer; Lars Ingelstam, Johnny Jonsson, Berit Åqvist - THS 2006.
Pris: 100 kr

Nytt & gratis - frakt tillkommer....

Med våra egna ögon.
Berättelser från följeslagare i Israel och Palestina.
Boken är oanvänd och kostnadsfri (frakt tillkommer).

Arbetsmiljö 2008 - aktuella författningar 1/7 2008.
Inkluderar t ex arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen.
Boken är oanvänd och kostnadsfri (frakt tillkommer).

Arbetsrätt 2009
Aktuella lagtexter 1/1 2009
Lagtexter och kommentarer kring arbetsrätt, såsom t ex medbestämmandelagen, lag om anställningsskydd, arbetstidslagen, semesterlagen, mm.
Boken är sparsamt använd och kostnadsfri (frakt tillkommer).

Begagnade böcker till salu - frakt tillkommer - Företagsekonomi

Problembok; Redovisning och beskattning
Från år 2000, EU Bas 99.
7e upplagan med den nya bokföringslagen.
Boken innehåller övningar. Den är inte använd.
Pris; 100 kr

Faktabok; Finansiering och kalkylering.
Från år 2000.
Upplaga 5.3
(Nypris då 395.-).
Pris; 100 kr

Problembok; Finansiering och kalkylering.
Från år 2000. Upplaga 5.3
Boken innehåller övningar.
Den är inte använd.
Pris; 100 kr

Den nya affärsredovisningen
13 upplagan.
Författare; Thomasson, Arvidsson, mfl.
Bas 2000.
Från år 2002
Upplaga 13:1.
Pris; 100 kr

Mail för vidare info; anette (at) foretagshuset.net eller tele 0708 905 731

Frakt tillkommer om böckerna skall sändas. Annars finns de för hämtning i Sundbyberg...

A....
Inga kommentarer: