fredag 9 maj 2014

STFs Riksstämma 2014 - motion 8

STFs Riksstämma 2014Motion 8. Eva Holmquist och Mats Gullberg har motionerat om utbildning och vidareutveckling av styrelseledamöter i STFs lokalföreningar. Motionärerna och styrelsens svar siktar (endast eller) i huvudsak på den enda utbildning som finns inom STF, kursen för nyvalda STF ledamöter i lokalavdelningarna.

Min reflektion i sammanhanget blir att STF behöver se över den utbildning som finns för STFs lokalavdelningar och deras ledamöter. Den känns omodern och inte tillräcklig. Det behövs ett nytänkande, andra utbildningar och fler som lär ut och diskuterar. Enbart samma kurs, utan nytänkande, skapar inte den kunskap eller det glöd och engagemang som behövs i STFs lokalavdelningar. Det behövs mer och annat.

STF behöver bygga nya kurser, engagera fler lärare och ta hjälp av andra (t ex Studiefrämjandet som är föreningens studieförbund) för mer kunskap i leden.

STF behöver kurser - med samtal, glöd och engagemang - som t ex rör;
 • Verksamhet, glöd och engagemang.
 • Programfrågor, samhällsfrågor/engagemang, debattartiklar, skrivelser/remissvar
 • Styrelsens ansvar, där info också ingår om vad vi ansvarar för och vad som kan gå snett
 • Ordförandens roll
 • Sekreterarens roll, t ex hur dokumentation kan/bör gå till och vikten av god dokumentation
 • Kassörens uppgifter, t ex bokföring, skatter, deklaration, kassahantering
 • Valberedningens roll och uppgifter, t ex sekretessfrågor, objektivitet, att vara fristående från styrelsen, att få information löpande från styrelsen om arbetet och att valberedningen arbetar under hela året
 • Svenska Turistföreningens värdegrund
 • Revisorns roll, t ex kompetens, objektivitet, frågor & svar från styrelse och medlemmar
 • Samverkan med andra, prissättning, bidragsfrågor (t ex STF & Studiefrämjandet)
 • Marknadsföring, sociala medier, hemsidor, mm
 • Med mera.

Några av dessa frågor ingår i nyvaldakursen, som erbjuds från STF, men långt ifrån alla och långt ifrån tillräckligt. En mycket viktig del i engagemang ligger i kunskap och känslan att delta i en utvecklande organisation. STF bör höja sin ribba vad gäller utbildning, kunskap, information och inspiration för de medlemmar som visat sig intresserade av lokalavdelningsarbete. De är en mycket viktigt grund för föreningens existens.

Motionärerna säger att aktivt funktionärsarbete är en förutsättning och grunden för en levande lokalförening. I detta har de verkligen rätt.

Eftersom jag inte tycker att den kurs som erbjuds (nyvaldakursen) är särskilt bra så lägger jag inte något krut på motionärernas yrkande kring just den kursen. Däremot finner jag det riktigt viktigt att;

 • STF centralt mycket kraftfullt skall betona att utbildning, kunskap, information och inspiration är viktig - och också bidra till att många fler sådana tillfällen kommer till stånd. 

Det är inte säkert att det som tidigare varit bra, även fortsättningsvis är bra. Det kan vara tid att tänka nytt.

Mitt förslag är att STF, med hjälp av engagerade eldsjälar och kunskap från utsidan, tar fram förslag på nya kurser - utbildningar - inspirationstillfällen (eller vad vi vill kalla lärotillfällena) till alla de som vill, kan och gör. För att bidra med nya och spännande verktyg till människor som glöder för just denna förening.

Anette Grinde  
Ombud STFs Riksstämma 10-11 maj 2014 + medlem i nomineringskommittén STF inför riksstämman 2014, samt f d ordförande i STF Roslagen.


Övriga begrundande motioner inför stämman 2014.


Länkar; Knuff - Intressant.  Bloggkartan Norrtälje.  Nyligen.se.  Bloggportalen.se.  Knuff om STF - Bloggare om STF  -  Blogger.com. - Valberedningsinstruktion (Förslag till STF Roslagen & Svenska Marathonsällskapets årsmöte 2015).- STF Roslagen - STFs Riksstämma 2014 Diskussionsforum STFs Riksstämma 2014 ...

Inga kommentarer: