fredag 9 maj 2014

STFs Riksstämma 2014 - motion 19

STFs Riksstämma 2014. Motion 19. Gunvor Thornberg (Stugvärd, medlem i Föreningen för global rättvisa i Helsingborg och medarbetare i Världsbutiken, Helsingborg) har motionerat om en viktig hållbarhetsfråga. Hon föreslår; att inköpare på fjällanläggningar, fjällstugor och andra STF-anläggningar uppmanas att köpa in rättvisemärkta varor (Fairtrade) speciellt när det gäller choklad, kaffe och te.

Styrelsen replikerar kring ambitioner att erbjuda varor med märkningar kring hållbar utveckling men verkar finna det viktigare att ta hänsyn till logistik, förpackningar, vikt, inköpspris och lönsamhet. Det gör mig beklämd och förskräckt. Styrelsens ambition, som den uttrycks i svaret till motionen, är alltså inte nog. Och på intet sätt tillfredsställande.

STF har, enligt sin ändamålsparagraf i stadgarna, inget ansvar för vår gemensamma värld. STF har bara till ändamål att främja svensk turism och att sprida kännedom om land och folk. Jag har alltid sett STF som en förening som månar om naturen och dess väl. För mig ligger, i månandet om Sverige, att vi gör vårt yttersta för att vi skall få behålla vår fantastiska natur, och värld, och också förbättra den till de framtida generationer som tar vid efter oss. Då kan vi, en viktig organisation som STF, inte bortse ifrån världens (och vår egna) ohållbara hantering av människor, djur och miljö. Vi kan inte bara hänvisa till logistik, förpackningar, vikt, inköpspris och lönsamhet utan måste också se till helheten för människornas och naturens väl. Vår verksamhet måste vara baserad på en långsiktig och hållbar utveckling, inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv.

Jag föreslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att göra en utredning kring inköp av varor som har ekologisk, KRAV och Fairtrade-riktning, där fokus läggs på helheten - inkluderande människornas och naturens väl. God hjälp i upphandlingsfrågor som rör naturriktiga varor kan erhållas av t ex Naturskyddsföreningen, de olika Fairtrade-organisationer eller -butiker som verkar i landet eller kommuner som lagt fokus på frågan (t ex Södertälje kommun eller Malmö Fairtrade City).

Jag föreslår också att stämman beslutar att inköp till våra egna anläggningar, och de anläggningar som ligger under vår flagg, skall gå i hållbarhetens tecken. 

Anette Grinde  
Ombud STFs Riksstämma 10-11 maj 2014 + medlem i nomineringskommittén STF inför riksstämman 2014, samt f d ordförande i STF Roslagen.


Övriga begrundande motioner inför stämman 2014.

Länkar; Knuff - Intressant.  Bloggkartan Norrtälje.  Nyligen.se.  Bloggportalen.se.  Knuff om STF - Bloggare om STF  -  Blogger.com. - Valberedningsinstruktion (Förslag till STF Roslagen & Svenska Marathonsällskapets årsmöte 2015).- STF Roslagen - STFs Riksstämma 2014 Diskussionsforum STFs Riksstämma 2014 ... 

Inga kommentarer: