fredag 9 maj 2014

Kurs; beskattning av näringsverksamhet (Solna 17 & 24 oktober 2014)


Kursen omfattar beskattning av näringsverksamhet för dig som arbetar med löpande bokföring och administration i det lilla/medelstora företaget.

Målsättning; att ge deltagaren en övergripande kännedom om vårt skattesystem och tillräckliga kunskaper kring reglerna om näringsverksamhet för att arbeta med löpande bokföring och administration i sitt eget företag eller som anställd i ett företag.

Målgrupp; Kursen vänder sig till dig som självständigt arbetar med löpande bokföring och administration i små/medelstora företag. Kursen är även lämplig för egna företagare och redovisningskonsulter som saknar ingående kunskap kring beskattningsreglerna.

Kursen ger deltagarna kunskap kring;
- inkomstbeskattning och skattesystemets uppbyggnad
- beskattning av näringsverksamhet
- vad är skattepliktigt och vad är avdragsgillt
- mervärdesskatt
- lön och förmåner ur beskattningsperspektiv
- arbetsgivaravgifter och källskatt
- kontrolluppgifter
- information om hur vi tar hjälp med bokföring & bokslut genom program

Kursen ger en viktig grund för att klara att föra den löpande bokföringen korrekt. Bokföring ingår inte i kursen, men utan beskattningskunskaper blir det lätt fel. Kursen ger dig också möjlighet att förbereda inför bokslutet och i förlängningen att göra bokslutet själv.

Undervisningsform; Undervisning sker genom föreläsningar, diskussioner, enskilda arbeten och grupparbeten.

Omfattning; två hela dagar


Lärare; Anette Grinde LundebergKursmaterial; Broschyrer, blanketter, mm utdelas vid kursstart 

För dig som finns i Solna med omnejd finns kursen just nu tillgänglig hos Folkuniversitetet (Solna), med kursdatum 17 & 24 oktober 2014 (två hela dagar). Säkerställ din plats - boka här!

Vill du veta mer om vilka kurser vi kan hålla i ditt företag eller i din förening? Hör då av dig till; Anette Grinde tfn 0708 905 731 – anette.grinde (snabel-a) foretagshuset.net

Inga kommentarer: