onsdag 21 maj 2014

Mod att vara sårbar ...

Mod att vara sårbar.
I dina relationer, i ditt föräldraskap, i ditt arbete.
Brené Brown
Libris förlag
2014
Isbn 978 91 7387 335 2

Först måste jag nog säga att detta är en underbar bok. Viktig. Den sätter fingret på mycket som begränsar livet för många. Som t ex skam, skuld och våra begränsningar som hindrar oss att leva livet fullt ut. Våra begränsningar, som hindrar både oss själva och andra från att leva livet, fullt ut. Ja, andras begränsningar hindrar också också, men kanske skall vi ändå börja hos oss själva. Det handlar väldigt mycket om att förhålla sig till det som görs och sägs, att tycka om det eller inte tycka om det, att säga ifrån eller inte säga ifrån, att begrunda eller inte begrunda, med mera.

Brené Brown vet vad hon talar om. Hon talar från sin egen kunskap, från sina egna erfarenheter. Hon talar också utifrån sin forskning, där hon forskat, intervjuat, undervisat och samtalat i många år kring frågor om skam. Ja, hon vet var hon talar om och hon träffar rätt.

Det handlar om känslor och förhållningssätt. Och det handlar om insikter. Och liv levda till fullo. Det handlar helt enkelt om livet. Och om att leva livet i glädje.

Jag rekommenderar dig att läsa denna bok.

Anette Grinde
Länkar; 

Inga kommentarer: