onsdag 21 maj 2014

Mig Finner Ingen ...

Mig Finner Ingen
Foto Arne Gustafsson
Text Goy Persson
Förlag Arngoy
2014
Isbn 978 91 637 5551 4

Bilder är fantastiska, tänker jag. Ord också. Vissa behöver begrundas och förstås, som i att låta dem ta lite tid. Begrunda, återkomma till, se igen och i tystnad väga mot tiden.

Jag betraktar bilderna och tänker på mod. Det är naket, förundrande och utlämnande. I bilderna läser jag sorg och svårmod, men också mod och glädje. I mod ligger mycket, tänker jag. Att synas, att vara sig själv, att låta sig avbildas, att fånga bilden och att få orden på pränt. Arne Gustafsson, Goy Persson och Maria Buhre äger här mod tillsammans, i Mig Finner Ingen. De deltar och gör. Fullföljer sitt projekt och sin längtan. Det är stort. Och vackert.

Naket
i naturens famn,
men ändå inte
visas mod
och svårmod
men också en skymt
av vacker glädje

Anette Grinde
Länkar; 

Inga kommentarer: