onsdag 12 december 2012

Fördelen med att jobba svart....

  • Du behöver inte besväras med att få pensionspoäng under ditt arbetsliv
  • Du slipper få pengar på ditt konto i form av pension när du vill avsluta din yrkeskarriär i nära anslutning till din 65-års dag 
  • Du behöver inte få någon sjukpenninggrundande inkomst, vilket gör att du slipper kontakta Försäkringskassan om du blir sjuk
  • Du slipper bidra till människornas väl i vårt gemensamma samhälle genom skatt till skola, vård, vägar och omsorg
  • Du slipper känna dig som en bidragande ansvarstagande människa till det samhälle du finns i och nyttjar
  • (Samma sak gäller förstås om du är arbetslös och inte lyckas komma in i samhällets regelsystem på rätt sätt).

Inga kommentarer: