fredag 7 december 2012

Ett fint hus....

Förbanskat. Jag har tittat på ett fint hus. Ett sådant jag gillar och faktiskt skulle kunna tänka mig att köpa. Men, när jag räknar på saken ser jag att det inte går ihop sig. Mäklarens siffror och uppgifter känns helt orealistiska och en mer realistisk intäktstanke täcker knappt kostnaderna. Några medel att klara reparationer finns det inte plats för i kalkylen och det finns inte heller luckor i kalkylen som ger plats för att installera ett värmesystem. Ett sådant finns nämligen inte i huset. Inget alls.

Priset för fastigheten är helt enkelt för högt för de intäkter den skulle kunna ge. Det är ett vanligt problem idag. Fastigheterna är helt enkelt för högt prissatta. Man kan tycka att de borde sjunka en aning. Eller två. Ett hus taxerat som en-/tvåfamiljsfastighet, beläget i glesbygd och helt i avsaknad av uppvärmningssystem borde inte prissättas som en villa med permanentstandard i ett tättbebyggt tillväxtområde. Kanske är det prissatt efter mäklarens/säljarens glädjekalkyler eller efter en säljares önskan att få tillbaka nedlagda pengar och en god ränta på dem.

En annan nackdel är att tomten är väldigt liten och väldigt märkligt avstyckad ställt i relation till grannhusen. Därtill saknas förrådsutrymmen i husen. På gården finns inte heller något förråd för utemöbler, gräsklippare, mm - och det finns i princip inte heller plats för att bygga något sådant då tomten är mycket liten.

Nåväl. Blir det ett bud från mig på detta hus, så blir det vida under fastlagt pris.

A..


Intressant.  Bloggkartan NorrtäljeNyligen.seBlogger.comKnuff bloggar.  Knuff om Öland - fastighetsmäklare -  Bloggare om Köpingsvik - ...   Fastighetsbyrån Öland.

Inga kommentarer: