onsdag 12 december 2012

Brandsläckare....

Någon önskade sig en brandsläckare och jag åtog mig uppgiften att sortera vad som är vad och vad man därmed skall inhandla. Om man nu skall det. Det är en bra julklapp. Det är helt enkelt en sådan som borde finnas i varje hem. I lagom storlek, i rätt sort och lätt tillgänglig. Inte sönderfryst på logen, alltså.

Brandvarnare, ja - och gärna också en brandsläckare. I var mans & kvinnas hushåll.

De vanliga sorterna är vatten/skum, kolsyra eller pulver.  Ja, det finns fler sorter än så men de är knappast avsedda för hemmiljön.

Brandsläckarna är klassificerade efter vad de kan släcka - materialmässigt - och sedan också vilken mängd de klarar. En för liten släckare räcker inte långt och fel typ släcker inte rätt material. Var sålunda noggrann när du väljer vilken typ & storlek du skall ha i din båt, bil eller i ditt hem.

Bränder i fasta material = klass A-brand
Bränder i vätskor = klass B-brand
Brand i gas = klass C-brand
Metallbränder = D-bränder
El = Klass E
Brand i matfett = klass F-brand.

Skum. Klass AB. En skumsläckare fungerar på ett liknande sätt som vattensläckare och kyler i huvudsak bränsleytorna. Till skillnad från vatten kan skummet som sprutas ut även flyta ut på en brinnande vätskeyta. Skumsläckaren kan därför användas också till klass B-bränder. Då filmbildande skumvätska innehåller fluortensider är den giftig både för människa och miljö, och ämnet lagras i kroppen. Skumvätskan bör inte spolas ut i avloppet eller i vattendrag.

Pulver. Klass ABC eller klass BC. Pulver är det mest effektiva släckmedlet räknat per vikt. Detta är skälet till varför pulver i många fall är förstahandsvalet när man ska välja handbrandsläckare. Det kyler branden genom tillförsel av något slags salt. Pulver är lämpligt för kemiska och elektriska bränder som annars kan förvärras av vatten. Den stora nackdelen är att pulver smutsar ner. Pulvret är extremt finfördelat och tränger in i alla utrymmen. Man bör därför inte använda pulver i rum med känslig elektronisk utrustning eller annat som kan ta skada. Pulvret leder däremot inte ström vilket medför att man kan släcka bränder i elektriska apparater utan att riskera att skada sig.

Kolsyra. Klass B(E). En släckare med gas, normalt koldioxid släcker genom avskärmning och utspädning av luftens syre kring brandobjektet samt till viss, mindre, del genom kylning. Den stora fördelen är renheten. Dessa är därför populära i känsliga elektroniska miljöer exempelvis datasalar eller restaurangkök.

Skum förefaller vara tillräckligt, men pulver förefaller släcka mer. Nedsmutsningen får man då leva med. Syftet är att rädda liv och större egendom, inte att hålla en god ordning i enskilda detaljer. Städa får man göra sen. Elkunnigheten kopplad till släckaren måste nogsamt noteras. Information om detta skall finnas angivet på släckaren.

MSB rekommenderar en sexkilos pulversläckare till hushållet. Med denna har även ovana personer goda förutsättningar att släcka de bränder som kan uppstå i ett hem. Den släcker branden snabbare och säkrare än en skumsläckare och har en bra släckkapacitet.

Pulversläckare går dessutom att använda i elektrisk utrustning och är relativt underhållsfria om de förvaras inomhus.

Reflexväst. Brandvarnare. Brandsläckare.

Ja, vi har - men den sistnämnda är med all säkerhet sönderfryst, så en ny borde införskaffas.

 A..

Kontakt vid husintresse; anette.grinde (snabel-a) foretagshuset.net


Inga kommentarer: