onsdag 27 juni 2012

Vida vyer - Foto Lars Bygdemark...

Vida vyer. Flygfoto över Gävle & Sandviken
Foto Lars Bygdemark
Kultur & Fritid, Gävle kommun
Isbn 978 91 976922 9 8


Han flyger som en fågel.
Han spanar och ler. 
Jag känner hans glädje
i det han ser.

Havet, husen, fälten.
Linjerna, formerna, vidderna.
De fantastiska färgerna.
De fångas i bilden. Bilden från ovan. Den som vi andra sällan ser.

Bilden visar något av allt det vackra. Den visar spåren, vädret och flera helt nya vinklar.  Bilderna är från miljöer kring Gävle och Sandviken. Ja, de visar vår fantastiska natur från ett helt nytt håll. Jag gläds över sjöarna, de faluröda husen och all skog. Jag gläds över bryggor och stränder, liksom över åkrarnas färger och mönster. Plötsligt blir jag kall. Korsnäs fabriker, dess kemikalier och dess rök gör ont. Bilderna berättar inte hur de tar hand om naturen och dess väl. Jag ber en bön att de gör.

Mackmyra, Forsbacka och Gysinge är mäktiga herrgårdar. Vattnet är nära. Storheten likaså.

Har ni sett bilder på virket som ligger staplat? Långt, högt och märkligt - i former som behöver förklaras när de syns från himlens håll.

Fabriksbassängerna, torvbrytningen, containerfärgerna, virkeshögarna - ja, så annorlunda de ser ut när vi ser dem från ett annat håll.

Bilden är vacker. Nästa bild är vackrare. Det finns nästan alltid någon som är vackrast, även om man blir tveksam kring vad som är vackert och vad som är vackrast när man bläddrar ett stycke till.

Utan bild, färg och form kan vi inte vara.

Anette Grinde
Länkar & sånt; Intressant
. Bloggkartan Norrtälje. Nyligen.se. Blogger.com. Knuff om Gävle - Bygdemark  - flygfotograf. Bloggare om Bygdemark - fotograf.  Isbn 9789197692298

Inga kommentarer: