onsdag 20 juni 2012

Öland. Jordhamn & dess skurkvarn..


I Jordhamn, några få km norr om Sandvik, hittar vi en fantastisk kvarn. Den är en aning gles. Det är en skurkvarn. Det är en vinddriven kvarn som användes för att slipa kalksten.

Kvarnen i Jordhamn är Ölands enda kvarvarande skurkvarn. Den är väl värd ett besök.

Från Byrum ner till Äleklinta slingrar en smal grusväg. Utsikten över Kalmarsund i väster är hänförande och de betade alvarmarkerna i öster är underbart vackra. Vägen går längs den öländska stenkusten. Längs hela vägen ser vi stenbrott i strandlinjen med stora mängder sten. Det är på sitt sätt vackert, trots att stenbrotten lämnar oläkbara sår i naturen. Öland är i något mått stenbrottens landskap.

Ett skurverk är sålunda en kvarn som användes för att skura, dvs att göra ytan slät på stora kalkstenar som skulle användas som byggnadssten. I äldre tid användes skurvandringarÖland. De bestod av en ring av de kalkstensflisor som man ville slipa. I mitten av ringen fanns en påle som utgjorde fästpunkt för dragbommen. Bommen drogs runt av dragdjur. Som slipmedel användes sand och vatten.

Jordhamns skurverk uppfördes 1905 och ägs sedan 1947 av Åkerbo hembygdskrets. Det är för övrigt samma hembygdskrets som ger ut skriften Öländsk bygd, en fantastisk liten skrift om några av de hembygdsföreningar som verkar i dessa trakter. O P Nilsson, skeppare och båtbyggare från Källa socken, brukar nämnas som upphovsman till skurverket. Skurkvarnen drevs av vinden och hade mycket större kapacitet än skurvandringarna. Placeringen, mitt i vinden nära kusten, måste ha givit många vinddagar för den mästerligt vackra skurkvarnen vid Jordhamn.

Skurverket står precis nära den lilla grusvägen som går längs den västra kusten. När vi förundrande betraktar skurverket i Jordhamn har vi också Kalmarsund och vackra Blå Jungfrun i vårt synfält. Stenkusten, den lilla grusvägen, alvarmarkerna, stillheten och utsattheten ger mig glädje. De visar mig naturens fantastiska kraft. Och människornas. De som bott och verkat här i mängder av år. I vind, i pin, i stret och i lycka.

Längs stenkusten bör man åka. Jordhamns skurkvarn bör man betrakta. Landskapet bör man njuta i långa andetag.

Du hittar in till den lilla grusvägen t ex via Sandvik, det lilla samhället med den stora glöden. Du hittar också in t ex via Löttorp, några mil längre norrut. Vägen är en enkel grusväg. Det går långsamt. Grindarna skall stängas när de öppnats. Kanske är cykel eller vandringsskor ändå det bästa längs denna vackra kust?

Anette GrindeLänkar & sånt; Intressant . Bloggkartan Norrtälje. Nyligen.se. Blogger.com. Knuff om Jordhamn - Öland  - skurkvarn. Bloggare om Jordhamn - Öland.  Isbn 978 91 534 3249 4. Mer om Upplev Sverige  i denna blogg. Isbn 9789174242638 -  Wikipedia om skurverk. Mer om norra Öland i denna blogg. Länsstyrelsen ger oss goda tips.  

Inga kommentarer: