måndag 25 maj 2009

Roland Larsson (s)! - Låt Bengt Ericsson (c) hållas...

... när han arbetar med vägprojekt i Nånö som spar det allmännas medel, som kommer till skott, som skapar nya initiativ mellan aktiva och lokalt engagerade människor och som skapar en bättre miljö för människorna.

Följ hans exempel istället för att bråka på honom - och engagera människorna i Älmsta/Väddö för att skapa den bättring som behövs där. Gör det på ert sätt i en positiv anda, och tillåt de privata initiativen på andra platser!

Larsson - var en positiv medverkare när människor vill göra, inte en negativt motande kraft!

Anette Grinde

Inga kommentarer: