måndag 25 maj 2009

Ett annat rike - av Annika Spalde....

Ickevåld.

Ickevåld. Spalde säger att ordet återspeglar den kristna kallelsen att avvisa våld. Att avvisa våld, vägra hämnd och låta gränsöverskridande kärlek påverka alla delar av livet.

Kan vi leva med ickevåld som huvudprincip? Kan vi leva utan att hämnas? Kan vi leva utan hat, våld och vrede? Kan vi istället bara vända tonen och låta omsorgen påverka allt vad vi gör? Självklart kan vi det - när vi vill och bestämmer oss för det.

Men - ibland är det svårt - som när vi möts av vrede och hårdhet, och inte lyckas rucka den eller förmå våra medmänniskor att bistå för att rucka den. Det är svårt, nästan omöjligt, när man blir ensam i försöken. Då kan man tveka om det är möjligt - men det måste det vara. Det måste vara möjligt. Jag vill inte leva mitt liv med vrede som medvandrare - inte en enda sekund. Jag vill inte leva i rädsla. Jag vill helt enkelt leva i trygghet och i insikt om att mina medmänniskor vill mig väl.

Jag vill leva helt utan våld och vrede. Jag vill leva helt utan hämnd och hat.

Vill du leva med ickevåld som huvudprincip i ditt liv? Låt oss då slå följe i den frågan. Låt oss dela den med många människor, världen över....

Anette Grinde

Ett annat rike - en ickevåldsteologi
- av Annika Spalde
2009 Arcus förlag
Boken har givits ut i samarbete med
ISBN 978-91-88552-81-5
Boken kan köpas via SEK.
Jag köpte den där för 80.- inkl porto.

Inga kommentarer: