onsdag 27 maj 2009

I Föräldrakraft nr 3/2009 läser jag en artikel, som inte borde få ....

...vara ett uns sann i vårt land idag. - Men det är den, med största sannolikhet.

Jag kan anta att kvinnan som skriver artikeln om att vara utan skyddsnät - som av tidningen är rubricerad som "Monica är utan jobb, a-kassa och skola åt sin son" - är bosatt på västkusten eftersom hon bl a hänvisar till Faktum. Faktum är en tidning som säljs av hemlösa i Göteborgstrakten.

Monica beskriver sin situation med utgångspunkt från sonens besvär och de konsekvenser detta lett till för henne själv och för hennes familj. Detta berör frågor kring samhällets ansvar och hur vi gör för att människor faktiskt inte skall kunna hamna utanför samhällets skyddsnät och hamna i utanförskap. Detta är oerhört viktigt när det finns barn med i spelet, men det är lika viktigt för vuxna människor.

Försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kommunen måste hitta sätt som gör att de bättre kan spela på samma arena tillsammans. Besluta och fånga, som i hjälpa, på det sätt som krävs för enskilda familjer. Det är inte på något sätt acceptabelt att/om/när det inte finns enheter/samarbetsforum som gör att människor inte kan få den hjälp som samhället skall/bör stå för.

Vi får inte ha ett samhälle där barn och vuxna slås ut för att de inte kan paragrafer och beslutsordning, eller för att enskilda kommuner inte har resurser för att se och ta hand om de människor som har det svårt av olika skäl. Vi måste hitta sätt som gör att människor, barn och vuxna, får den hjälp de behöver för att kunna leva ett drägligt liv.

Barn måste få gå i skola. Alltid.

Familjer måste kunna hitta rätt i den djungel av paragrafer som kan hjälpa till ett drägligt liv - med eget ansvar och med samhällets hjälp.

Anette Grinde


Inga kommentarer: