söndag 2 juni 2019

Kassaräkning 1970 - 1971 (St Eriks Gille)


Ja, nu har vi kommit till åren 1970-1971 i kassaboken som nogsamt förs i föreningen St Eriks Gilles (Roslagsbros hembygdsförening) regi. Siffrorna är förda av Edvin Johansson och granskade av Sigfrid Andersson och Tore Andersson. Det är snyggt och prydligt, lagom enkelt, år efter år.

1970 inkom 170 kr i medlemsavgifter och lite drygt 75 kr i ränteintäkter till föreningen. Det var verkligen bättre ränta då än nu, eller hur? Räntan var beräknad på kassabehållningen från 1969, som vid årsskiftet uppgick till 1315 kr. Under 1970 har medel använts med 50 kr till Lyhundra kommunalkontor och ca 9 kr till porto och andra kontorsmaterial. Man för 1452 kr vidare till 1971.

Under 1971 inkom 190 kr i medlemsavgifter och 69 kr i ränta. Använda medel var annons i Norrtelje tidning med ca 26 kr, telegramkostnad till tidigare ordförande Ullén på hans 75-årsdag med 9 kr, kaffe i Sockenstugan 103 kr och porton 11 kr. Vidare till nästa år fördes 1561 kr.

Man ökar behållningen sakta. Det finns lite, lite mer i kassan för varje år.

A..
Labacken 1946 - bild lånad av St Eriks Gille.
Labacken, Övra Söderby - 19 april 2019 - Foto Anette Grinde
Länkar om bygd & kultur; 

Styrelseberättelser, kassaredovisningar och protokoll i föreningen St Eriks gille - 1960-tal - i denna blogg!

  • Ord om 1999-2011 (tidigare inlägg som också innehåller bilder och ord om tidigare år).

    Inga kommentarer: