onsdag 15 maj 2019

Kassaräkning 1964 - 1965 (St Eriks Gille)

Ja, då har vi kommit till året 1964 i St Eriks Gilles historia. Det läggs år efter år, verksamhet efter verksamhet och nya tankar i föreningen - även om den ännu inte är så rysligt kraftfull. Det går ändå sakta framåt.

Kassa in, från 1963, uppgår till 195 kr och årets årsavgifter inbringar 145 kr. Kostnader för året uppgår till 6 kr, i form av porton - vilket ger 334 kr som förs över till kommande år. Nej, så höga omkostnader och så mycket verksamhet synes inte ha förelegat detta år - åtminstone inte om vi ska tro räkenskaperna.

Räkenskaperna är undertecknade av Edvin Jansson och granskade av föreningens revisorer Sigfrid Andersson och Tore Andersson.

År 1965 har 334,15 kr in från 1964 (enligt ovan), årsavgifter uppgående till 135 kr och ränta från banken med 9,42 kr - inalles summa 479,57 kr. Medel har använts för utlägg, kaffe och porton. Återstår att föras vidare till kommande år är 428,77 kr.

Anette Grinde


Natur - från en annan tid, en annan plats, ett annat år....
Foto; Anette Grinde


Länkar om bygd & kultur; 
  • Kulturmiljöutredning Roslagsbro 2016
  • Visit Roslagen om Labacken
  • 1960-tal i St Eriks Gille...


  • Styrelseberättelser, kassaredovisningar och protokoll i föreningen St Eriks gille - i denna blogg!

    Inga kommentarer: