onsdag 22 maj 2019

Rösta senast den 26 maj 2019


... ... ... ... ... ... ...

Om du inte använder din röst 
kommer andra att använda din tystnad.

Rösta i EU-valet!

... ... ... ... ... ... ...

Inga kommentarer: