tisdag 14 maj 2019

Kassaräkning 1963 (St Eriks Gille)
Pengar in från 1962 uppgår til 30 kr och 94 öre.

Årsavgifterna för 1963 uppgår till 184 kr och därtill en engångsavgift om 25 kr som har inbetalats av  Edvin Jansson. Kan jag tolka det som en evig medlemsinbetalning, alltså medlemsavgift i all framtid?

Pengar ut under 1963 har bestått av annonseringskostnader och porton. Vidare till nästa år lämnas ca 195 kr.

Kassaräkningen är undertecknad den 31 december 1963 av kassören Edvin Jansson samt granskad och godkänd den 13 maj 1964 av revisorerna Tore Andersson och Sifgrid Andersson. De verkar överens om att ekonomin har hanterats rätt även under detta år.

A..Länkar om bygd & kultur; 


  • Kulturmiljöutredning Roslagsbro 2016
  • Visit Roslagen om Labacken
  • 1960-tal i St Eriks Gille...  • Styrelseberättelser, kassaredovisningar och protokoll i föreningen St Eriks gille - i denna blogg!

    Inga kommentarer: