torsdag 14 januari 2016

Resolution 1820 (2008)

FN.s resolution 1325 kom år 2000 och rör kvinnors medverkan i fredsförhandlingar, på alla nivåer.

Kvinnor, fred och säkerhet utgår inte ifrån att kvinnor skall ha det bättre i krig - utgångspunkten är frånvaro av krig. Jag har tidigare skrivit om resolution 1325 och operation 1325, t ex här;
Den handlar alltså om kvinnors medverkan i fredsförhandlingar. Detta är fortfarande en fråga som kan förbättras. Kvinnor finns inte med i det förebyggande arbetet, i de löpande förhandlingarna eller i efterarbetet. Kvinnor drabbas hårt av krigen och det är av stor viktig att de finns med i samtalen och i det faktiska arbetet för freden.

FN.s resolution 1820 (2008) fokuserar på det sexuella våldet. Sexuellt våld rör frågan om internationell fred och säkerhet. Resolutionen säger bl a att våldtäkt och annat sexuellt våld skall utgöra krigsbrott och brott mot mänskligheten (1). En viktig fråga i resolutionen är att det sexuella våldet inte får lämnas utan åtgärd, utan straff. Det är viktigt att länder och ledning har funktioner som gör att brottslingarna straffas. Resolutionen betonar vikten av att amnesti inte beviljas för sexualiserat våld i fredsförhandlingar och att förövare måste ställas inför rätta (5).

FNs säkerhetsråd antog i september 2009 också resolution 1888. Resolutionen bygger på tidigare säkerhetsrådsresolutioner 1325 (2000) och 1820 (2008) och innebär bl a att generalsekreteraren skall utse en särskild representant som skall leda och koordinera arbetet för att få slut på det sexuella våldet under och efter konflikter. I februari 2010 utnämnde FNs generalsekreterare Ban Ki-Moon Margot Wallström till sin särskilda representant för att bevaka kvinnors utsatta situation i krig och andra konflikter. Wallströms uppgift var att driva genomförandet av FN-resolutionen 1820 om sexuellt våld mot civila i konflikter framåt (2). Det torde vara en uppgift som tar lång tid, men är oerhört viktig att hålla uppmärksamhet på. Steg i rätt riktning kan tyckas vara glädjande, men de små stegen är också skrämmande. Varför händer det inte mer? Varför blir inte konsekvenserna tydligare för de som driver förtrycket?

A..

1) Grejen med Resolution 1325 - kvinnor, fred och säkerhet (IKFF)
2) Margot Wallström (wikipedia)
3) Säkerhetspolitik om kvinnor i konflikter
4) Sida om konfliktlösning, fred och säkerhet
5) Operation 1325 om resolution 1820 + resolutionen


Inga kommentarer: