onsdag 27 januari 2016

Migranthälsa (Sthlms FN-förening - Röda korset)

Migranthälsa (Sthlms FN-förening - Röda korset) - forts seminarium 27/1 2016.

Röda korsets center för torterade flyktingar (RKC), Stockholm (Medborgarplatsen). De har fått årets diplom för försvar av mänskliga rättigheter från Stockholms Fn-förbund.

Många har kommit över Medelhavet, inte alla från Libyen. Så har det varit länge, många har förolyckats, men det har blivit mer uppmärksammat och det är fler människor nu. Till Röda korsets center kommer många med trauman och stress. De kommer och går i korta eller längre behandlingar. Rk center för torterade flyktingar är en psykiatrisk specialistmottagning för flyktingar som traumatiserats av krig, tortyr, förföljelse och flykt samt för stöd till deras anhöriga. Alla behöver inte stöd, en del kan självläka och/eller få hjälp på andra ställen.

Ett center som detta är viktigt att det finns. Det finns på fler platser i världen. Det är viktigt att flyktingarna vet - får reda på - att de finns.

RKC startade 1985, finansieras till 85% genom avtal med Stockholms läns landsting och tar emot 250 nya patienter per år. Man kommer till RKC genom remiss från annan vårdinstans eller genom egenanmälan till centret. Behandlingen är kostnadsfri. (Röda korsets center för torterade flyktingar, Göta Ark 180, 118 72 Stockholm - Medborgarplatsen 25, 08-772 19 80). Centret är till för flyktingar med uppehållstillstånd. Centret fungerar inte för papperslösa eller sådana som av annat skäl gått under jorden. Alla barn har rätt till vård, dock inte här.

Behandlingen är ett stort problem att behandla. Människor som kommer hit saknar förutsättningar för att känna trygghet och har med sig stora fasor. Konsekvenserna av det man har med sig, via våra sinnen, när man inte kan hantera dessa - är viktigt att ta hand om av de människorna möter hos RKC. Trauman tar över hjärnan, de återupplever sina kriser och har svårt att ta sig ur detta. Detta måste RKC hjälpa patienterna att ta sig ur. Det är svårt, bl a för att det här finns språksvårigheter, mm. RKC arbetar t ex med yoga, medveten närvaro, dans, mm. De arbetar också med elektroder, vilket gör att de kan läsa av hur hjärnvågorna reagerar i olika situationer. Patienterna lär sig att hantera det som blir för mycket, man glömmer inte - men man behöver lära sig att hantera dem.

RKCs uppgift är t ex att bemöta människor värdigt, sprida kunskap om vad trauma är och utveckla behandlingsmetoder för att ta hand om de trauman som kommer.

Asylsökande kommer för att de vill glömma bort, inte minnas och bearbeta sina trauman. De vill inte tala om sina trauman.

Det finns fler traumacenter, men det borde finnas ännu fler. Behovet är stort. På RKC finns specialister för de uppgifter de har på mottagningen. På RK finns annars volontärer, men det finns inte hos RKC. Bland dessa volontärer finns mycket kunskap, ofta pensionerade lärare, läkare, mfl. De gör ett fantastiskt och stort arbete.

RKC har t ex samarbete med Karolinska institutet (KI) och institutionen för kvinnor och barns hälsa, för att lära om traumatiserade barn eller barn till föräldrar som har trauman. Man vinner mycket på att arbeta med traumatiserade föräldrar - för att förhindra trauman hos barn. Det finns en stor risk att man feldiagnostiserar flyktingbarn.

RKC väntar sig att behovet kommer att växa, med anledning av den ökade tillströmningen.

Genomsnittsbehandlingen är ca 6 månader, men det är väldigt få som är i behandling 6 månader. Många går väldigt kort tid eller väldigt lång tid, eller att de kommer tillbaka senare.

Personalen har handledning varje vecka och kollegiala forum på arbetsplatsen. De försöker vara noggranna med att ta hand om sig själva, då det är en förutsättning för att kunna arbeta som de gör.

På centret finns också en tandläkare, som är van att arbeta med människor som är väldigt skrämda.

A..


Inga kommentarer: