torsdag 14 januari 2016

Den dag jag blir fri - en bok om Katarina Taikon

Den dag jag blir fri
- en bok om Katarina Taikon
Lawen Mohtadi
2012
Isbn 978-91-27-13279-5
Natur & Kultur

Lawen Mohtadi skildrar Katarina Taikon, en av Sveriges starka förkämpar för mänskliga rättigheter. Hon skildrar också romernas situation, samhällets förhållningssätt och människorna runt omkring henne. Boken är en berättelse om Katarina Taikon, men också om samhällets normer, svårigheterna att förändra och hur en starkt driven människa kan göra skillnad. Den berättar om Katarina Taikons strider och samhället svar. Boken gör mig ledsen, våra fördomar är förödande - men att läsa om Katarina Taikons strävanden gör mig också glad. Hon har arbetat hårt och hon har gjort stor skillnad. Arbetet gick framåt, även om det ännu finns en lång väg kvar att vandra för att alla människor skall ha tillgång till de mänskliga rättigheterna och drägliga levnadsvillkor.

Katarina Taikon har t ex använt samtal med många människor, engagemang av vänner, politiska uppvaktningar, demonstrationer, debattinlägg, artiklar, böcker för vuxna, böcker för barn/unga, tidningsutgivning, föreningsengagemang, möten med människor som har makt att påverka och en god förmåga att formulera sina tankar på ett pedagogiskt och konstruktivt sätt - för sitt framåtsyftande arbete. Hon har försökt på många sätt. Och ja, hon gjorde uppenbart skillnad. Om Katarina Taikon tål att läsas och begrundas mer.

Det gäller att aldrig ge upp. Ja, det gäller att fortsätta striden för det man tror på, för det som spelar roll. Att hitta fler sätt, att vända och vrida på frågan och försöka igen. Utan våld. Det gjorde uppenbart Katarina Taikon.

Min följdfråga efter denna läsning är; Är journalisten/författaren Lawen Mohtadi också en föreläsare? Berättar hon om sin bok, sitt arbete och det som ligger bakom detta? Det tål att tas reda på.

A..


Länkar; 
Adlibris
Natur & kultur
Bokus
DN
Svd + Svd
Om dokumentärfilmen TaikonPå läslistan; 
En berättelse om tiggarna och om några som hjälper dem
Stefan Gurt
Wahlström & Widstrand
2015
Isbn 978-91-46-22964-3

Katarina Taikon
1963 (nyutgåva 2016)

Inga kommentarer: